हनुमानका भक्तमाथि शनिको नकारात्मक प्रभाव किन पर्दैन ?

हनुमानका भक्तमाथि शनिको नकारात्मक प्रभाव किन पर्दैन ?