बाढीपहिरोबाट तनहुँमा सात हजार प्रभावित हुने अनुमान

बाढीपहिरोबाट तनहुँमा सात हजार प्रभावित हुने अनुमान