वर्षापछि आएको बाढीले चंखेलीको भट्टेवाडामा ठूलो क्षति

वर्षापछि आएको बाढीले चंखेलीको भट्टेवाडामा ठूलो क्षति