राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस नेपालमा, उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने

राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस नेपालमा, उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने