लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्रीद्वारा राजीनामा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्रीद्वारा राजीनामा