इजरायल-हमास वार्ता पुनः सुरु गर्न राष्ट्रसङ्घका दूतको आह्वान

इजरायल-हमास वार्ता पुनः सुरु गर्न राष्ट्रसङ्घका दूतको आह्वान