संघीय संसद एकले अर्कालाई गाली गर्ने थलोमा परिणत भयो : सांसद भण्डारी

संघीय संसद एकले अर्कालाई गाली गर्ने थलोमा परिणत भयो : सांसद भण्डारी