‘यो मन त मेरो नेपाली हो’ छायांकनमा

‘यो मन त मेरो नेपाली हो’ छायांकनमा