हरिवंश आचार्यको स्वरमा ‘हामी नेपाली, हाम्रो खेलाडी’

हरिवंश आचार्यको स्वरमा ‘हामी नेपाली, हाम्रो खेलाडी’