जुम्लामा हिमपात, किसान खुसी

जुम्लामा हिमपात, किसान खुसी