छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्यायो आफ्नै पहिचान झल्किने लोगो

छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्यायो आफ्नै पहिचान झल्किने लोगो