‘सल्लेरी पाखाहरू’ भन्दै सुरेन

‘सल्लेरी पाखाहरू’ भन्दै सुरेन