माधव नेपाल लक्षित केपी ओलीको प्रश्न : संसदमा राष्ट्रिय मान्यता नपाएको दलको मान्छे कुन बाटोबाट प्रधानमन्त्री हुन्छ ?

माधव नेपाल लक्षित केपी ओलीको प्रश्न : संसदमा राष्ट्रिय मान्यता नपाएको दलको मान्छे कुन बाटोबाट प्रधानमन्त्री हुन्छ ?