गाजामा तीस हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु

गाजामा तीस हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु