सीता एअरले ठक्कर दिँदा घाइते भएका स्टेशन प्रमुखको वि एण्ड वि हस्पिटलमा उपचार हुँदै

सीता एअरले ठक्कर दिँदा घाइते भएका स्टेशन प्रमुखको वि एण्ड वि हस्पिटलमा उपचार हुँदै