श्रोता/दर्शकमाझ तारा अधिकारीको ‘जे पायो त्यही’

श्रोता/दर्शकमाझ तारा अधिकारीको ‘जे पायो त्यही’