सहकारी पीडित भन्छन् : ‘दुःख गरेर जम्मा पारेको रकम नपाउँदा परिवारसँगको सम्बन्ध बिग्रियो’

सहकारी पीडित भन्छन् : ‘दुःख गरेर जम्मा पारेको रकम नपाउँदा परिवारसँगको सम्बन्ध बिग्रियो’