राष्ट्रिय शक्तिबीच एकता आवश्यक : अध्यक्ष ओली

राष्ट्रिय शक्तिबीच एकता आवश्यक : अध्यक्ष ओली