टुंगोविना संसद् बन्द गर्नु जनतालाई ठग्नु

टुंगोविना संसद् बन्द गर्नु जनतालाई ठग्नु