पुष्पाः २ रिलिज अघि नै पुग्ला त हजार करोड क्लबमा ?

पुष्पाः २ रिलिज अघि नै पुग्ला त हजार करोड क्लबमा ?