परराष्ट्र सचिव सेन्ट जोन्स प्रस्थान गर्दै

परराष्ट्र सचिव सेन्ट जोन्स प्रस्थान गर्दै