उपराष्ट्रपति यादवसँग इजरायलका राजदूत गोल्डबर्गरको भेट

उपराष्ट्रपति यादवसँग इजरायलका राजदूत गोल्डबर्गरको भेट