‘नेपाली फिल्म हो माया गरिदिनुहोस् भनेर अब चल्दैन, हामीले पस्किने विषयवस्तु अब्बल हुनुपर्छ’

‘नेपाली फिल्म हो माया गरिदिनुहोस् भनेर अब चल्दैन, हामीले पस्किने विषयवस्तु अब्बल हुनुपर्छ’