१७ सय ६८ ग्राम सुन र एक करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ

१७ सय ६८ ग्राम सुन र एक करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ