गौरीटारमा पौडी पोखरी र क्रिकेट मैदान निर्माण सुरु

गौरीटारमा पौडी पोखरी र क्रिकेट मैदान निर्माण सुरु