हिन्दी गीत ‘क्या करुँ बता’मा घिमिरे

हिन्दी गीत ‘क्या करुँ बता’मा घिमिरे