बजारमा विषादी प्रयोग गरिएका खरबुजा, कसरी गर्ने पहिचान ?

बजारमा विषादी प्रयोग गरिएका खरबुजा, कसरी गर्ने पहिचान ?