नयाँ कामको थालनीका लागि बुधबार किन शुभ मानिन्छ ?

नयाँ कामको थालनीका लागि बुधबार किन शुभ मानिन्छ ?