राष्ट्रिय जिडिपीमा कर्णालीको ४.२८ प्रतिशत योगदान

राष्ट्रिय जिडिपीमा कर्णालीको ४.२८ प्रतिशत योगदान