अत्यधिक गर्मीका कारण वीरगञ्जका विद्यालय तीन दिन बन्द

अत्यधिक गर्मीका कारण वीरगञ्जका विद्यालय तीन दिन बन्द