चक्रवात रेमालले बंगलादेश र भारतको तटीय क्षेत्र ध्वस्त

चक्रवात रेमालले बंगलादेश र भारतको तटीय क्षेत्र ध्वस्त