भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै लिखुको गाउँसभा सम्पन्न

भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै लिखुको गाउँसभा सम्पन्न