गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत प्राप्त

गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत प्राप्त