इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देशबाट गृहकार्य भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री

इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देशबाट गृहकार्य भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री