नेप्सेमा उछाल : दुइपटक सर्किट लागेपछि ४० मिनटको लागि कारोबार बन्द

नेप्सेमा उछाल : दुइपटक सर्किट लागेपछि ४० मिनटको लागि कारोबार बन्द