द्वन्द्व सकियो, मुद्दा सुल्झिएन

द्वन्द्व सकियो, मुद्दा सुल्झिएन