बिहीबार कुन भगवानको पूजा गर्ने ?

बिहीबार कुन भगवानको पूजा गर्ने ?