अर्थतन्त्र कामचलाउको अवस्थामा छ भनेर चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन : अध्यक्ष नेपाल

अर्थतन्त्र कामचलाउको अवस्थामा छ भनेर चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन : अध्यक्ष नेपाल