संखुवासभामा ५० वटा मानअधिकार उल्लंघनका घटनामा ५१ पीडित

संखुवासभामा ५० वटा मानअधिकार उल्लंघनका घटनामा ५१ पीडित