वीर अस्पतालमा बिरामीको खाना र खाजा कटौती नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

वीर अस्पतालमा बिरामीको खाना र खाजा कटौती नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश