प्रदेश सरकारले स्मार्ट कार्ड खरिद प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्नुपर्छ : मन्त्री ज्वाला

प्रदेश सरकारले स्मार्ट कार्ड खरिद प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्नुपर्छ : मन्त्री ज्वाला