मैले अहिलेसम्म आक्षेप र टकरावको राजनीति गरेको छैन : उपप्रधानमन्त्री खड्का

मैले अहिलेसम्म आक्षेप र टकरावको राजनीति गरेको छैन : उपप्रधानमन्त्री खड्का