क्रान्तीका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न संकल्प गरौँ : प्रधानमन्त्री दाहाल

क्रान्तीका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न संकल्प गरौँ : प्रधानमन्त्री दाहाल