जनताको पक्षमा काम गर्न नसके सरकारबाट बिदा लिनुपर्छः सांसद दसौँदी

जनताको पक्षमा काम गर्न नसके सरकारबाट बिदा लिनुपर्छः सांसद दसौँदी