मुस्ताङमा लेक लागेर तीन वर्षमा २९ जनाको मृत्यु

मुस्ताङमा लेक लागेर तीन वर्षमा २९ जनाको मृत्यु