‘सिकन्दर’मा सलमानको जोडी को ?

‘सिकन्दर’मा सलमानको जोडी को ?