के नेपालीहरू स्टकहोम सिन्ड्रमको शिकार भएकै हुन् ?

के नेपालीहरू स्टकहोम सिन्ड्रमको शिकार भएकै हुन् ?