गोलभेडा र आलुको मूल्य बढ्यो, अन्य तरकारीको मूल्य कति ?

गोलभेडा र आलुको मूल्य बढ्यो, अन्य तरकारीको मूल्य कति ?