बुद्धको शिक्षा विश्वव्यापी बनाउन ध्यान दिवस घोषणा गराउन पहल गर्छु : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

बुद्धको शिक्षा विश्वव्यापी बनाउन ध्यान दिवस घोषणा गराउन पहल गर्छु : गृहमन्त्री श्रेष्ठ