नवनियुक्त तीनैजना मन्त्री विनाविभागीय, सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री

नवनियुक्त तीनैजना मन्त्री विनाविभागीय, सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री